İDEAL SEÇİM SİSTEMİ

( Bu web sayfasının silinmesi , değiştirilmesi , ulaşılamaması  olasılığına karşı tedbir olarak kopyala – yapıştır ile içeriği kendinize ait bir dökümana taşımanız tavsiye olunur . Ayrıca eğer bunu yaparsanız , oluşturduğunuz dökümanı da virüs , solucan , çerezlere karşı taramanızda fayda vardır )

 

Teklif edilen seçim sisteminin faydaları :

Doğal olarak baraj yok .

“Lider Sultası” ortadan kalkıyor . Her milletvekili kendi aday oluyor . Yerelde seçim şansı bulamayacak ama nitelikleri sebebiyle milletvekili yapılmak istenen kişiler için de genel adaylıkla seçilme şansı var .

(Millet Vekili Yeterlilik Sayısı)   MVYS  kullanılan oyların verimli değerlendirilmesini sağlayacak bir formülle hesaplanıyor .

MVYS  neredeyse eşit . Bazı milletvekilleri yüzbinlerin , bazı milletvekilleri onbinlerin oyu ile gelmiyor . Genel milletvekillerinin yerel milletvekillerinden 3 misli oy ile seçilmiş olmaları ise , genel seçim bölgesi seçmen sayısının , yerel seçim bölgesi seçmen sayısından daha fazla olmasıyla anlaşılabilmeli ve doğal karşılanmalı .

(OB)   Oy birlikleri , MVYS’na yakın tercih toplayan ama yeterli oyu alamayan adaylara verilen oyların değer kazanmasını sağlıyor ( OB ‘ndeki diğer adayların aldıkları oyların yardımıyla ) .

Yurtdışı seçmenler doğrudan kendilerini temsil edecek yerel  Milletvekillerine sahip oluyorlar , Türkiye genel milletvekillerini de seçiyorlar .

Ülkemize hayırlı olması umudu ve dileğiyle …

 

 

İDEAL SEÇİM SİSTEMİ :

Bir zamanlar İtalyada Fiat’ın patronu çıktı dedi ki : “Sevgili dostlar , görüyorum ki ülkemizin en seçkin, en yetenekli insanları ülkemizin yönetimine katkıda bulunmak yerine bulundukları bölgede Fiat bayisi olarak hayatlarını sürdürüyorlar . Bu dostlarıma sesleniyorum , ticari faaliyetlerinizi kadronuza devredin , hangi partiden olursa olsun siyasete girin ve milletvekili olun “ . Bu çağrı karşılık buldu , o seçimlerde çok kaliteli bir parlamento oluştu , o parlamento zamanında P2 mason locası ve Gladio çökertildi . [1]

Şu çılgın Türkler kurtuluş savaşı destanını yazarken de yönetimde “İnsanlık tarihi birkaç yüzyılda bir dahi yetiştirebiliyor. Şu talihsizliğimize bakınız ki Küçük Asya’da çıktı. Hem de bize karşı.. Elden ne gelebilirdi?” denilen bir lideri ve o liderin attığı her adımda onay istediği bir meclis vardı . [2]

Toplumun gerçekliğiyle uyumlu milletvekillerinden oluşan ve milleti hakkıyla temsil eden bir meclis , iyi yönetimin “olmazsa olmaz” ı .  “Hakkımda” yı incelerseniz , sitem analizi için iddialı bir tecrübe seviyem olduğunu göreceksiniz , işte SEÇİM SİSTEMİ analizim (İdeal Seçim Sistemi ) :

 

1. Yerel ve Genel diye adlandırabileceğimiz MV (Milletvekilleri)  seçilecektir . Yerellerin sayısı 450 , genellerin sayısı 150 olmak üzere toplamda 600 MV seçilecektir . (MV seçimleri için yerel ve genel olmak üzere 2 sandık) .

2. Oyların değerlendirilmesinde “Oy Birlikleri : OB’ler” esas alınacaktır . OB’ler partili adaylarla partili adaylar , partili adaylarla bağımsız adaylar , bağımsız adaylarla bağımsız adaylar arasında kurulabilir . Seçim pusulasında her satırda OB No , Aday No , Aday Adı – Soyadı , Yaşı , Mesleği , bir partiye üye ise parti amblemi / değilse tercih ettiği bir logo , en fazla 6 kelimelik sloganı , fotoğrafı ve  onay kutusu yer alır . Aynı OB’nin MV adayları ardışık satırlarda, tek bir taban rengi ile bir arada gösterilirler .OB’nin içerdiği aday sayısı , ilgili seçim bölgesinin çıkaracağı MV sayısını geçemez .

3. MV seçilme oyu yeteterlilik sayısı , MVYS : { Seçim Bölgesi Seçmen Sayısı / ( Seçim Bölgesi MV sayısı + 1) } +1 formulü  ile hesaplanır . Mesela 58,291,893 seçmenli bir bölgeden 150 MV seçilecek olsa MVYS = 58,291,893 / 150 = 388,612 değil , MVYS = (58,291,893 / 151) + 1 = 386,040 olur -ki bu MVYYS ile MV sayısı 150’yi geçemez- , üstelik MVYS 2,573 oy eksiğiyle gerçekleşir . ( Oylar daha etkili değerlendirilmiş olur ) .

4. YEREL MV Sayıları : Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere  450 Yerel MV  ;  %95 yurtiçi oylarıyla   427 yurtiçi MV  ,  ve  %5 yurtdışı oylarıyla 23 MV olarak seçileceklerdir .

Toplam Seçmen 58.291.893
Yurtiçi Seçmen Sayısı    55.319.222  (%95)  427 YEREL YURT İÇİ MV
Yurtdışı Seçmen Sayısı    2.972.671   (%5)     23 YEREL YURT DIŞI MV
(57 Ülke , 120 Temsilcilik)
TOPLAM YEREL MV : 450
Bu sistemde seçilen yerel MV’lerinin MVYS’ları dengeli -biribirine yakın- olmaktadır .

 

5. Yerel yurtiçi 427 MV seçim bölgeleri :

5.1. Seçim bölgeleri belirlenirken Dar Bölge sistemi kullanılsa , yani her seçim bölgesi sadece en çok oyu alan adayı seçse ; en yüksek oyu alan aday %30 almış olsa %70 oy değerlendirilmemiş olur . İki turlu dar bölgede bile %51’i alan seçilecek , %49 oy değerlendirilmemiş olacak. Bunun önüne geçmek için her seçim bölgesinden 10 aday seçilse , değerlendirilememiş oylar -en fazla-  %9 olur . Prof. Ersin Kalaycıoğlu , Harvard Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada Türkiye için en uygun sayının 6 olduğunun bulunduğunu bildirmişti . O zaman 427 yurtiçi yerel MV için 70 seçim bölgesinden 6’şar MV=420 MV , ve kalan 7 MV için de 1 seçim bölgesi ile 427 MV seçmek için 71 yerel seçim bölgesi oluşturulmalıdır . Sonuncu seçim bölgesinin MV sayısı 6’ya eşit veya daha büyüktür .

5.2. Bitişik sınırları  bulunan mahalleler baz alınarak ; 6 MV seçim bölgeleri için (yurtiçi seçmen sayısı /427 x 6) = (58.291.893 /427 x 6) = 818,991 seçmenli 70 seçim bölgesi , ve kalan  7 MV için de 955.489 seçmenli bir seçim bölgesi  ile  toplam 71 yurtiçi yerel seçim bölgesi oluşturulur .

5.3. Yerel seçim bölgeleri adayları , şahsen başvuru yapmış gerçek kişilerdir . Tüzel kişilerce , veya başkaları tarafından aday gösterilmemişlerdir , “ben milletvekili olmak istiyorum” deyip kendileri bizzat başvuruda bulunmuşlardır . Eğer bir partiye üye iken başvurmuşlarsa , seçildiklerinde o partinin MV olacaklardır .

5.4. OB’leri oluşturulur . Adaylar başvurudan önce tek başına (tek adaylı)  bir OB mi , ya da hangi OB kararını vermişlerdir zaten . 6 MV seçim bölgelerinde MVYS = (818,991 / 7) + 1 = 117,000 (yaklaşık) ve 7 MV seçim bölgesinde MVYS = (955,489/ 8) + 1 = 119,437 (yaklaşık) olur . Seçimlerin reklam , tanıtım , ticaret , … amacıyla kullanılmasının önüne geçebilmek için OB’leri seçimde MVYS /2 kadar oy alamazlarsa , YSK’nın seçimden önce ilan ettiği tazminat tutarını ödeyeceklerinin teminatını verirler .

5.5. Seçimde her seçmen , bir adayı tercih eder .

5.6. Her adayın aldığı tercih sayısı ve OB’lerin topladıkları tercihler belirlenir . O seçim bölgesinin MVYS baz alınarak OB’lerin çıkartacakları MV sayıları bulunur ve her OB içindeki adayların aldıkları oy sayıları sıralandırılarak , MV ‘leri belirlenir .

 

 

6. Yerel yurtdışı 23 MV seçim bölgesi :

57 Ülke (120 Temsilcilik) , 2.972.671 seçmen , 1 seçim bölgesi , 23 milletvekili .MVYS = (2.972.671 /24) + 1 = 123,862 (yaklaşık) .

Aslında yine 6’şar 6’şar MV seçim bölgeleri düşünülebilirdi ama , yurtdışında bunu yapılandırmak çok özel ve uzun araştırmalar gerektiriyor . Kabul edilebilir makul çözüm, tek seçim bölgesi tanımlayıp , OB’lerin yapılarından yararlanmak . Her oy birliği en fazla 23 MV adayı barındırabilecek , ama MVYS’nı göz önüne alan gruplar , beklentilerine göre aday içeren OB ile seçime katılabilirler (elbette OB , MVYS /2 den az oy alırsa ödemek zorunda kalacakları tazminatı da göz önünde tutarak) .

Seçimde her seçmen , bir adayı tercih eder .

Her adayın aldığı tercih sayısı ve OB’lerin topladıkları tercihler belirlenir . MVYS baz alınarak OB’lerin çıkartacakları MV sayıları bulunur ve her OB içindeki adayların aldıkları oy sayıları sıralandırılarak , MV ‘leri belirlenir .

Böylece yerel MV’leri seçilmiş olurlar .

 

7 . GENEL (yurtiçi + yurtdışı) 150 MV’nin seçimi :

Amaç bölgesel popülerliği olmayan ama TBMM’ de bulunmasının faydalı olacağı düşünülen siyasetçi / bürokrat / bilim adamı … gibi tüm bölgeler / genel adaylardan 150 milletvekili belirlenmesidir .

Ülkemizin tamamı tek bir genel seçim bölgesi olarak değerlendirilecek ve 150 genel milletvekili belirlenecektir . 58.291.893 seçmen , tek seçim bölgesi (yurtiçi + yurtdışı) 150 MV , MVYS= (58.291.893 /151) +1 = 386.040

Genel seçimde seçmen adaya değil , OB’ne oy verir . OB’ler  oluşturulurken adaylarını öncelik sırası ile ilan ederler . Seçim sonucu her OB’nin oyu tesbit edilir , MVYS’na göre kaç MV çıkaracağı bulunur , ve ilan edilmiş sıralama bilgisine bağlı olarak MV’leri belirlenir . (OB’lerin MVYS / 2 ‘nin altında oy alması durumunda tazminat ödemeleri kuralı burada da geçerlidir) .

 

Teklif edilen seçim sisteminin faydaları :

 

Doğal olarak baraj yok .

“Lider Sultası” ortadan kalkıyor . Her milletvekili kendi aday oluyor . Yerelde seçim şansı bulamayacak ama nitelikleri sebebiyle milletvekili yapılmak istenen kişiler için de genel adaylıkla seçilme şansı var .

MVYS kullanılan oyların verimli değerlendirilmesini sağlayacak bir formülle hesaplanıyor .

MVYS  neredeyse eşit . Bazı milletvekilleri yüzbinlerin , bazı milletvekilleri onbinlerin oyu ile gelmiyor . Genel milletvekillerinin yerel milletvekillerinden 3 misli oy ile seçilmiş olmaları ise , genel seçim bölgesi seçmen sayısının , yerel seçim bölgesi seçmen sayısından 75 kere daha fazla olmasıyla anlaşılabilmeli ve doğal karşılanmalı .

Oy birlikleri , MVYS’na yakın tercih toplayan ama yeterli oyu alamayan adaylara verilen oyların değer kazanmasını sağlıyor ( OB ‘ndeki diğer adayların aldıkları oyların yardımıyla ) .

Yurtdışı seçmenler doğrudan kendilerini temsil edecek yerel  MV’lerine sahip oluyorlar , Türkiye genel milletvekillerini de seçiyorlar .

Ülkemize hayırlı olması umudu ve dileğiyle …

 

BİLGİ  İŞLEM  MAKİNALARININ   SAĞLAYABİLECEĞİ  KOLAYLIKLAR :

*  Düşey kullanılacak 12″ tabletler ve özel amaçlı yazıcılardan yararlanılabilir . Bu tabletler hiçbir ağa veya internete bağlanamayacak şekilde tasarlanırlar . Üzerlerinde sadece bir projeksiyon gözü ve bir yazıcı bağlanma noktası olur . Projeksiyon gözü bir bağlantı noktası değildir , sadece ekran görüntüsünü yansıtır . Yazıcı bağlantı noktası , özel yazıcının dışında hiçbir cihazla haberleşemez ve tablete ulaşım noktası olarak kullanılamayacak şekilde tasarlanmıştır .

*  Seçmen kabine girdiğinde oy vermek istediği satırı bulur . Bu satırda fotoğraf dahil gerekli bilgiler ve onay kutusu vardır .

*  Seçmen onay kutusunu onaylar .
*  “Emin olduğunu” ve yazıcıya gönderilmesi onaylar . (Tablet belleğinde tercih saklanır)
*  Yazıcıdan çıkan kağıtta fotoğraf dahil bilgiler ve kare barkod vardır . Fakat kağıt yazıcıda hemen kesilmez , bekler . Seçmen kağıda bakar , kendi seçimiyse yazıcı üstündeki onay butonuna basar . Yazıcı kağıdı ilerletir , tercih mührünü basar ve kağıdı keser . (Yazıcı belleğinde tercih saklanır)
*  Seçmen oyunu tercihiyle belirttiği bu kağıdı zarfa koyar ve götürüp sandığa atar .

*  Sandıklar kapandığında tablet ve yazıcı belleklerinde aynı olan sonuçlar , “kesin olmayan sonuçlar” olarak YSK’ na gönderilir .
*  Oylar sayılır ve “kesin sonuçlar” YSK’ ya gönderilir .
*  Her sandığın oyları , tableti , yazıcısı YSK’ ya gönderilir .

 

 

 

[1] P2 Mason Locası’nın Gladio ile ve bazı bombalama eylemleri ile ilişkisi olduğu, 1990 yılındaki soruşturmalar esnasında ortaya çıkarıldı. P2 Mason Locası’nda 4 bakan, İtalya’nın üç istihbarat örgütünün başkanları, 48 milletvekili, 160 subay, iş dünyasından bankacılar, sanayiciler, yüksek diplomatlar ve Genelkurmay Başkanı üye olarak bulunuyordu. İtalya’yı yönetmek üzere bir gölge yönetim olarak hazır tutulduğu anlaşılan bu loca, Gladio’nun yönetiminde etkiliydi. P2’nin haberi olmadan Gladio’nun bir şey yapması mümkün değildi. .

[2] “Bunların kılıkları, giysileri, yaşları, düşünsel düzeyleri ve görgüleri başka başka ve çok değişik beyaz sarıklı, ak sakallı, cüppeli, eli tespihli hocalarla pırıl pırıl üniformalı genç subaylar yazma veya şal sarıklı aşiret beyleri, külahlı ağalar ve kavuklu çelebilerle Avrupa’daki yüksek öğrenimlerini bitirip yeni dönmüş, Batı kültürüyle yetişmiş, nokta bıyıklı, ‘Kuvayı Milliye’ kalpaklı gençler yan yana oturuyorlar.” .