VERGİ MÜKELLEFLERİNİN KAMU HARCAMALARINI YÖNLENDİREBİLMESİ

 

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN KAMU HARCAMALARINI YÖNLENDİREBİLMESİ PROJESİ :

Devletimiz harcamaları dolaylı ya da doğrudan gelirler ile yapıyor . Dolaylı gelirler ile doğrudan gelirlerin 2 /3 ‘ü mevcut sistemle harcansın , ama doğrudan gelirlerin 1 / 3 ‘ünün nasıl harcanacağı konusunda vergi mükelleflerinin yönlendirmesi olsun :

 

1.  Öncelikle  kamu harcamaları hesap planı hem bürokrasinin hem vatandaşların katılımı ile çok katmanlı detaylandırılır :

…X : Çevre Harcamaları .
X.1. İstanbul
X.1.1. Arıtma tesisleri
X.1.1.1. Kadıköy
X.1.1.1.1. Dere Islahı
X.1.1.1.2. Deşarj Pompası Sistemi
X.1.1.1.3. Park ve Bahçeler


Kanunlara ve ahlaka uygun her talep hesap planına eklenir .
2. .Her vergi no için yetkilisi , devletin bütçe hazırlama çalışma takviminin 15 gün öncesine kadar , gelecek dönemdeki ödemelerinin harcama yerleri ile ilgili taleplerini iletir :

%20 kızılay ,

%50 şehrime stadyum yapılması ,

%10 Diyanet Vakfı ,

%10 … Cem Evi giderlerinin karşılanması ,

%10 Özel Tiyatrolar gibi  (İlgili hesap planı maddelerini referans vererek) .

Bu zorunlu değil , isteğe bağlıdır .

 

3. Kamu bütçesi hazırlanmadan önce devletin elinde gerek detayda , gerek grupsal olarak vergi mükelleflerinin vergilerin nerelere harcanmasını tercih ettikleri ile ilgili talepleri vardır ve bunlar değerlendirilir .

 

4. Bu veri tabanındaki bilgiler , mükellef tercihlerini değil ama sonuçta harcamalar hesap planındaki tercihlerin görülebilmesi için açıklanır .

 

BÖYLECE   -SADECE DOĞRUDAN VERGİLERİN 1 /3 ‘Ü  İLE İLGİLİ OLARAK-   , DEVLET Vergi Mükelleflerinin  VERGİ GELİRLERİNİN NERELERE HARCANACAĞI ile ilgili tercihlerini bilmiş olur .